20:10 ICT Thứ tư, 01/04/2015

Trang nhất » Nông Nghiệp » Phổ biến kiến thức

Các vấn đề Quy hoạch trang trại

Thứ bảy - 07/05/2005 17:50
Câu hỏi: Vui lòng tư vấn các nội dung cơ bản để lập trang trại.
Trả lời:
Hỏi: Tôi rất muốn phát triển kinh tế hộ gia đình mình theo hướng kinh tế trang trại. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nắm rõ những đặc trưng của loại hình kinh tế này. Xin cho biết đặc trưng và những điều kiện cơ bản để phát triển và kinh doanh trang trại có hiệu quả.

Đáp: Trước hết, chúng tôi xin trình bày những đặc trưng chủ yếu của kinh tế trang trại. Loại hình kinh tế này có 5 đặc trưng sau:

Một: Chuyên môn hóa, tập trung hóa sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo nhu cầu thị trường, có lợi nhuận cao. So với kinh tế nông hộ thì đây là một đặc trưng cơ bản của kinh tế trang trại. Giá trị tổng sản phẩm và sản phẩm hàng hóa của nó là chỉ tiêu trực tiếp đánh giá về quy mô trang trại là nhỏ, vừa hay lớn. Quy mô của trang trại lớn hơn nhiều lần so với quy mô của kinh tế nông hộ. Riêng về quy mô ruộng đất chẳng những nhiều hơn nhiều lần (tùy theo phương hướng và trình độ kinh doanh).

Hai: Kinh tế trang trại đã sản xuất hàng hóa thì hàng hóa luôn gắn với thị trường, do đó thị trường bán sản phẩm và mua vật tư, là nhân tố có tính chất quyết định chiến lược phát triển sản xuất sản phẩm hàng hóa cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả kinh doanh của trang trại.

Ba: Kinh tế trang trại có nhiều khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật hơn, tốt hơn kinh tế nông hộ vì trang trại có vốn, có lãi nhiều hơn. Nói chung, các trang trại không những sử dụng công cụ thô sơ mà đã trang bị nhiều máy móc và áp dụng nhiều quy trình công nghệ mới (hay quy trình sản xuất mới) vào các ngành sản xuất, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp. Đây chính là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Bốn: Các trang trại có thể sử dụng nguồn lao động vốn có của gia đình, nhưng hầu hết và chủ yếu là thuê mướn lao động làm thường xuyên quanh năm hoặc theo thới vụ với số lượng nhiều, ít khác nhau theo quy mô của trang trại. Số lượng lao động làm thuê bao giờ cũng lớn hơn số luợng lao động tự có của gia đình chủ trang trại.

Năm: Các chủ trang trại là người có ý chí làm giàu, có phương pháp và nghệ thuật làm giàu cũng như có những điều kiện nhất định để tạo lập trang trại.

Những điều kiện cơ bản để phát triển trang trại và kinh doanh có hiệu quả:

o Mức độ ấy phải phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh tế và tổ chức kỹ thuật của từng loại trang trại nhất định mới đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

o Người chủ trang trại phải có ý đồ kinh doanh (sản xuất những sản phẩm gì? Sản xuất thế nào? Sản xuất cho ai? Lợi ích ra sao?) và phải có năng lực tổ chức sản xuất, dịch vụ và quản lý các hoạt động kinh doanh.

o Có thị trường ổn định.

o Có vốn, phải tạo được một lượng vốn tương ứng với yêu cầu mở rộng kinh doanh bằng nhiều cách và nhiều nguồn.

o Về kỹ thuật: có khả năng trang bị và áp dụng những kỹ thuật mới từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao.

Hỏi: Người ta nói một người chủ trang trang trại cũng chính là nhà kinh doanh nông nghiệp. Vậy một chủ trang trại cần những đặc tính gì? Nhân đây, xin phân tích giúp về các vấn đề: ý đồ kinh doanh và phương pháp, nghệ thuật quản lý của trang trại.

Đáp: Trước hết chúng tôi xin được trả lời phần thứ nhất trong câu hỏi của bạn, đó là: Những đặc tính cần có của môt chủ trang trại. như bạn đã biết, người tạo lâp một trang trại hoặc thừa kế một trang trại, là chủ sở hữu và quản lý hoạt động kinh doanh của trang trại là ông chủ của của trang trại, cũng có nghĩa người này là một nhà kinh doanh nông nghiệp. Môt nhà kinh doanh nông nghiệp – chủ trang trại, nhìn chung thường có những đặc tính cơ bản sau:

Là người có mong muốn tạo lập, làm chủ một trang trại - một doanh nghiệp.

Là người biết kinh doanh, có tri thức, biết học hỏi hoặc có kinh nghiệm, có truyền thống về kinh doanh nông lâm ngư nghiệp. Về vấn đề này thực tiễn cho thấy, chủ trang trại – nhà kinh doanh không những cần khôn ngoan mà còn phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm nhất định.

Là người có những điều kiện tối thiểu về một số yếu tố cơ bản của kinh doanh. Nhất là ruộng đất, vốn, kỹ thuật và lao động…

Là người chấp nhận sự rủi ro trong những trường hợp kinh doanh có thể bị thua lỗ.

Là người tự tin: Họ có thể thấy trước những khó khăn, chấp nhận rỉu ro trong kinh doanh nhưng tin rằng mình có khả năng vượt qua. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, những người đã thành công trong kinh doanh thường có lòng tin rất cao. Nhờ đó họ đã vượt qua khó khăn và chiến thắng trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.

Một người chủ trang trại thực sự cũng giống như ông chủ một doanh nghiệp cần phải có ý đồ kinh doanh và phương pháp, nghệ thuật quản lý trang trại.

Trong cuộc sống, không việc gì có thể thành công được nếu không xuất phát từ một mục đích nào đó. Thông thường, khi bước vào lĩnh vực kinh doanh tức là theo đuổi một cơ hội để đạt được những ý đồ kinh doanh của chủ trang trại. Những cái đó là:

Có lợi nhuận trong kinh doanh: Lợi nhuận là mục tiêu cơ bản của kinh doanh, khi đã bỏ tiền của, thời gian, tâm trí vào kinh doanh và chấp nhận những rủi ro có thể phải gánh chịu thì nhà kinh doanh – chủ trang trại phải được bù đắp lại một cách xứng đáng, đó là lợi nhuận.

Được làm chủ trong nền kinh tế thị trường: Chủ trang trại là người có ước vọng được làm chủ một trang trại, tự mình quyết định mọi công việc, biết rằng phải làm nhiều hơn và có thể còn bị rủi ro, nhưng cảm thấy thõa mãn vì không phụ thuộc vào quyền chỉ huy của người khác.

Được thõa mãn trong cuộc sống: Chủ trang trại không chỉ thu được lợi nhuận ngày càng cao mà nhờ đó họ vừa có cuộc sống sung túc, vừa có vị trí, vai trò trong cuộc sống, trong xã hội.

Để thành công như vậy, người chủ trang trại cần phải có phương pháp và nghệ thuật quản lý kinh doanh thích hợp:

Phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp chẳng những là cách thức tác động có hướng đích vào hoạt động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của mình và thu được lợi nhuận cao.

Nghệ thuật quản lý kinh doanh là những hành vi hoạt động, thủ pháp và bí quyết quản lý trên thị trường, là tài năng sử dụng các phương pháp kinh doanh để đạt được mục tiêu và ý đồ kinh doanh trong điều kiện và khả năng cho phép.

Hỏi: Chúng tôi có vốn, ruộng đất, nhân lực…nói chung, theo tôi đã phần nào có những điều kiện cơ bản để lập trang trại. Tuy nhiên, tôi vẫn lúng túng trong việc xác định phương hướng, mục tiêu kinh doanh.

Đáp: Hiện nay, quá trình kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp ở các trang trại của nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, mà đặc trưng của nó là sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc xác định phương hướng, quy mô kinh doanh và mục tiêu kinh doanh hợp lý có ý nghĩa quan trọng và là điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công của trang trại.

Xác định phương hướng gắn liền vơí xác định phương hướng và quy mô sản xuất hàng hóa và dịch vụ là những vấn đề lớn, có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Dựa vào phân tích khoa học về cung cầu ở thị trường và khả năng của trang trại để xác định phương hướng và quy mô sản xuất hàng hóa, dịch vụ nông, lâm, ngư nghiệp của trang trại. Trong đó, cần phải giải quyết được 4 vấn đề kinh tế cơ bản:

Sản xuất và dịch vụ cái gì?

Sản xuất và dịch vụ như thế nào?

Sản xuất và dịch vụ cho ai?

Lợi nhuận thu được bao nhiêu?

Trên cơ sở xác định phương hướng - quy mô sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà xác định mục tiêu trên kinh doanh cuối cùng của trang trại:

Mục tiêu trung tâm của kinh tế trang trại là lợi nhuận. Mức lợi nhuận của trang trại phải cao hơn lãi suất tiền gởi ngân hàng.

Mục tiêu cung ứng hàng hóa cho nhu cầu xã hội (bao gồm cả xuất khẩu).

Mục tiêu môi trường phản ánh những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trong đó con người sinh tồn và cũng là môi trường tốt để trang trại kinh doanh thu được hiệu quả ngày càng tăng.

Như vậy, thực hiện được các mục tiêu cơ bản trên là điều kiện quyết định để qiải quyết vấn đề sản xuất và đời sống, về sức tăng trưởng kinh tế trang trại, về đổi mới kỹ thuật, công nghệ…

Vì sao phải có kế hoạch dài hạn?

Một là: Chỉ có khoảng thời gian từng 5 năm một các dự đoán kinh tế mới có tính khả thi nhiều hơn.

Thú hai: Trang trại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch này dựa trên sự kiểm soát của Nhà nước xác lập trong từng kế hoạch 5 năm một. Đây là tất yếu khách quan.

Tác giả bài viết: Gia Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

www.vac.com.vn


ĐỂ SỞ HỮU TÊN MIỀN
Hãy gọi: 0913.210.565

Mua tên miền đẹp
 Vườn - Ao - Chuồng

Thu mua Nông Sản

Thu Mua Nong San
Thu Mua Nông Sản

SẢN PHẨM


Đăng nhập thành viên

Giới thiệu

Giới thiệu về VAC.COM.VN

Thư giới thiệu  VAC.COM.VN xin kính chào quý khách! Cám ơn quý khách đã ghé thăm Website: vac.com.vn của chúng tôi!   Thưa quý khách! Chúng tôi là những con người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp quen nói ít, làm nhiều.   Phương châm hoạt động của VAC.COM.VN là: Vì lợi ích, sức...

Thông tin chung

Ngân hàng Tên Miền

BẠN MUỐN SỞ HỮU CÁC TÊN MIỀN ĐẸP ĐỂ KINH DOANH TRÊN INTERNET & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ẢO Hãy gọi: 0913.210.565 - 0912.999.247Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Gạo ngon và sạch là :

Được cấp các chứng chỉ đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gạo đặc sản, nguyên chất và không bị pha trộn.

Không bị nhiễm hóa chất bảo vệ thực phẩm.

Có thương hiệu, được phân phối chuyên nghiệp

Tất cả các tiêu chí trên.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ăn loại gạo nào nhất?

Trân Châu

Bắc Hương

Lài Sữa

Nàng Xuân

Nếp Cái Hoa vàng

ST đỏ

Tám Hải Hậu

Tám Đài Loan

Tám Điện Biên

Thơm Thái

Gạo tẻ ngon

Gạo tẻ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 638

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 638

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3343566

,


BẠN MUỐN PHỐI HỢP KHAI THÁC TÊN MIỀN ĐẸP NÀY ĐỂ KINH DOANH TRÊN INTERNET & TẠO THƯƠNG HIỆU ẢO
Hãy gọi: 0913.210.565 - 0912.999.247
Mua tên miền đẹp

Vé máy bay khuyến mãive may bay,vé máy bay giá rẻ  |  Phòng vé máy bay I vé máy bay quốc tế - Ếch bố mẹ - Vé máy bay tết - Vé máy bay Jetstar - Vé máy bay Vietjet air - Vé máy bay vietnam airlines - vé máy bay jetstar - vé máy bay